• 29 içerik
  • 14 kategori
  • 0 yorum
  • 5 tane de
  • admin

  • 527

  • 27 Kasım 2018

  • 0

  • 1

İyi Girişimci Nasıl Olunur

Not : Sosyal Girişimin en temel noktası içimizde birşeylerin olmasıdır.

osyal girişimciliğin tanımlanmasında sosyal girişimin kâr edip etmemesi, sosyal sorunların çözümünde iş dünyası pratiklerinin uygulanıp uygulanmaması gibi alanlardaki tartışmalar süregelsin, başarılı sosyal girişimcilik uygulamalarının temel özelliklerini kurgulamaya çalışırken bilim kurgu meraklılarının vazgeçilmezlerinden biri olan Star Trek serisi ve serinin baş aktörleri olan uzay gemisi Atılgan’ı andım. Birçoğumuzun bildiği gibi Kaptan Kirk ve mürettebatı, Atılgan’la uzayın derin köşelerine yolculuk eder, evrende iyilik için mücadele ederlerdi.

Türkçe’ye Atılgan olarak çevrilse de yıldız gemisi “Enterprise”in anlamlarından birinin de “girişimci” olması,  bilimkurgu seven sosyal girişimciler için hoş bir tesadüf olsa gerek.

Çeviri yapılırken kelimelerin gerçek anlamında farklılıkların nasıl oluştuğunu Alman düşünür Walter Benjamin “Çevirmenin Rolü” adlı yazısında anlatır. Çeviri sırasında form değiştiren kelimenin anlamında bir takım eksiklikler oluşabildiğini belirten Benjamin, kelimelerin bir dilden başka bir dile çevrilmesi sürecinde metni bir çizginin ana metne teğet geçmesine benzetir.

Türk Dil Kurumu tarafından Atılgan’ın kelime anlamı “Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, girişken” olarak tanımlanmakta.Girişkenlik ise “Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen” olarak tanımlanmakta.  Aynı dilde çeviri nasıl yapılabilir bilinmez ama öyle gözüküyor ki sosyallik içinde girişimciliği, girişimcilik de kendi içinde bir tür sosyalliği kapsıyor.

Daha fazla dil bilimi meselelerine girip uzayda kaybolmadan; sosyal girişimcilik, sosyal atılganlık, sosyal işletmeler gibi konuların temelinde yer alan başlıca özellikleri başarılı sosyal girişimci örnekleri ile inceleyelim.

Yeni bir alan açabilmek

Muhammed Yunus’un hayata geçirdiği mikro kredi uygulamasından önce, yani milyonlarca dar gelirli kişinin finansmana erişim şansı yokken, Nobel ödüllü ekonomistin getirdiği yeni yaklaşım sadece milyonların ekmek kapısı olmakla kalmadı, aynı zamanda finans sektörü için de önemli bir finansman modeli olarak ortaya çıktı.

Erişimi kısıtlı gruplardan topluluklara sunabilmek

“Herkesin doğru bilgiye erişim hakkı” mottosundan yola çıkan Tülin Akın’ın Tarımsal Pazarlama Platformu 1 milyona yakın çiftçi ürünlerinin piyasaya daha hızlı ve güvenilir bir fiyatta ulaşmasından, hava durumunun detaylı takibi ile olası don, sel vb. koşullar hakkında uyararak ürünlerini korumasının sağlanmasına yönelik çiftçilerin bilgilendiği bir platform sunmakta. Benzer bir şekilde internet ortamında bilginin üretim ve kullanım hakkını bireye indirgeyen Wikipedia’da önemli bir sosyal girişim olarak bilginin erişilebilirliğini güçlendiren bir platform.

Standardı oluşturabilmek

Rupert Howes genç yaşlardan itibaren biyolojik çeşitliliğe tutku ile inanan bir ekonomist. Sürdürülebilir balıkçılık için yola çıkarken kullandığı yöntemin denizcilik yönetim konseyinin ilkeleri haline gelmesi ya da Aled Edwards’ın ilaç tasarım ve üretim sürecindeki maliyetleri düzeltmek için araştırmacılar, şirketler ve kamu arasında kurduğu konsorsiyum gibi örnekler sosyal girişimcilerin sistemdeki hataları kurdukları standartlar ile düzeltmeleri için iyi birer örnek olarak karşımıza çıkmakta.

Taklit edilebilir olmak

Standardın var olduğu noktada taklit edilebilir olma şansı daha da yükselir. Başarılı bir sosyal girişim için benzer uygulama aynı toplumsal soruna eş zamanlı olarak birçok coğrafya ve mekanda da uygulanabilir olmalı. Örneğin, Bedriye Hülya’nın, B-Fit franchise modeli 52 ilde kadınların spora erişimini sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve kızların eğitimi gibi bir alanda fark yaratırken, birçok kadına da ekonomik özgürlükleri konusunda bir yol açıyor.

Gerçek bir soruna yanıt verebilmek

İş sahibi olabilmek, kendi geçimini sağlayabilmek gibi gerçek bir soruna ki Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan güvenlik gereksinimi ve kendini gerçekleştirme gereksinimi gibi önemli başlıklar altında değerlendirilebilir,  çözüm olabilen bir girişim hem ticari hem de sosyal olarak nitelendirilebilir. Preeda Limmontakul’un engelliler için kurmuş olduğu sistem eğitim ve bilgi teknolojileri temelli araçlarla, engellilerin geleneksel meslek kolları dışında iş sahibi olmasını sağlayarak gerçek bir soruna yanıt verebiliyor.

Finansman modelini sürdürülebilir kılmak

Tek seferlik büyük bir sponsorluk ve/veya uzun dönemli tek bir kaynaktan gelen finansman toplumsal sorunun çözülmesinde elbette bir kaynak oluşturabilir. Büyük başarılara veya gelişmelere de olumlu yönde katkı sağlayabilir. Ancak sosyal girişimcinin başarısı herhangi bir bağışçının iyi niyetine bağlı olmamalı.  Joseph Nkandu veLeon Baiara kurdukları farklı işletme modelleri ile çiftçilerin kendi kaynaklarını seferber ederek dışarıdan gelecek finansal desteğe bağlı olmadan hayatlarını kurmalarını sağlamakta.

Başarılı bir sosyal girişim yeni bir sektör yaratan, erişimi kısıtlı gruplardan topluluklara sunan, standart oluşturan, taklit edilebilen, gerçek bir soruna yanıt verebilen, finansman modeli sürdürülebilir olan uygulamalar ile karşımıza çıksa da belki de son temel özellik sosyal girişimin ilham verici olmasıdır.

Bilim kurgu dünyasında mihenk taşı olan kendinden sonraki birçok bilim kurgu dizisine ilham veren Atılgan’ın temel amacıinsanların gitmediği yerlere giderek yeni yaşamlar ve uygarlıkları bulma misyonu ile sosyal girişimciliğin temel özellikleri birçok benzerlik gösteriyor. İnanıyorum ki sosyal girişimcilik de, dizide yer alan bazı teknolojilerin günümüzde hayata geçmesi gibi, insanların yapmadığını yaparak toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesini sağlayacak.

admin

Yazar: admin

#yonetici

Yazı içi biyografik bilgi...

29 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.